ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΣΚΟΥ- IOANNA VOSKOU

ΖΩΓΡΑΦΟΣ - PAINTER

Αρχική-Home

   
   
   

Δήλωση Καλλιτέχνη

Ποτέ δεν ήμουν καλή με τις λέξεις. Η ζωγραφική είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου και την άποψή μου, να επικοινωνώ με το θεατή.  Μια προσπάθεια να δημιουργήσω διάφορα συναισθήματα στον παρατηρητή, να εισβάλω και να δημιουργήσω νέες συγκινήσεις σε άλλες ψυχές.

 Artist's statement
 I was never good with words. Painting is my way of expressing my feelings and to communicate with the viewer. A way to express my point of view, an attempt to create various feelings to the observer of my work, and a way to invade and create new emotions to other souls.

   

Τηλ: +357-99560177
Email: ioannavo7@gmail.com
https://www.facebook.com/ioannavoskou
Tel: +357-99560177
Email: ioannavo7@gmail.com
https://www.facebook.com/ioannavoskou